هاست وردپرس سی پنل از ایران و آلمان با بهترین کیفیت و سرعت بی نظیر 🚀

WP-GR-CP-1
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 1 عدد ادان دامنه
WP-GR-CP-2
 • 5 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 1 عدد ادان دامنه
WP-GR-CP-3
 • 10 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 2 عدد ادان دامنه
WP-GR-CP-4
 • 20 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 3 عدد ادان دامنه
WP-IR-CP-1 0 موجود است
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • SSD نوع هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 1 عدد ادان دامنه
WP-IR-CP-2 0 موجود است
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • SSD نوع هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 1 عدد ادان دامنه
WP-IR-CP-3 0 موجود است
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • SSD نوع هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 2 عدد ادان دامنه
WP-IR-CP-4 0 موجود است
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • SSD نوع هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 3 عدد ادان دامنه