هاست اختصاصی مدیرت شده

Basic

پشتیبانی VIP

 • 40 گیگابایت دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • NVME نوع دیسک
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • روزانه بکاپ گیری
 • رایگان گواهی SSL
 • Cpanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
Starter

پشتیبانی VIP

 • 160 گیگابایت دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 4 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت رم
 • NVME نوع دیسک
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • روزانه بکاپ گیری
 • رایگان گواهی SSL
 • Cpanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
Pro

پشتیبانی VIP

 • 360 گیگابایت دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 16 هسته پردازنده
 • 32 گیگابایت رم
 • NVME نوع دیسک
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • روزانه بکاپ گیری
 • رایگان گواهی SSL
 • Cpanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
Business

پشتیبانی VIP

 • 600 گیگابایت دیسک
 • 50 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 32 هسته پردازنده
 • 128 گیگابایت رم
 • NVME نوع دیسک
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • روزانه بکاپ گیری
 • رایگان گواهی SSL
 • Cpanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور