هاست وردپرس سی پنل از ایران و آلمان با بهترین کیفیت و سرعت بی نظیر 🚀

WP-DE-1
 • فضا : 2 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • دیتاسنتر : HETZNER
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 1 عدد
89,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-DE-2
 • فضا : 5 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • دیتاسنتر : HETZNER
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 1 عدد
129,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-DE-3
 • فضا : 10 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • دیتاسنتر : HETZNER
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 2 عدد
169,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-DE-4
 • فضا : 15 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • دیتاسنتر : HETZNER
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 3 عدد
229,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-DE-5
 • فضا : 20 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • دیتاسنتر : HETZNER
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 3 عدد
289,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-DE-6
 • فضا : 30 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • دیتاسنتر : HETZNER
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 3 عدد
379,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-DE-7
 • فضا : 50 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • دیتاسنتر : HETZNER
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 4 عدد
480,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-DE-8
 • فضا : 100 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • دیتاسنتر : HETZNER
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 5 عدد
700,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-IR-1
 • فضا : 2 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • محل میزبانی : ایران
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 1 عدد
75,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-IR-2
 • فضا : 5 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • محل میزبانی : ‌ ایران
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 1 عدد
115,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-IR-3
 • فضا : 10 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • محل میزبانی : ایران
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 2 عدد
159,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-IR-4
 • فضا : 15 گیگابایت
 • نوع هارد : SSD
 • محل میزبانی : ایران
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 3 عدد
220,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-IR-5
 • فضا : 20 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • محل میزبانی : ایران
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 3 عدد
279,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-IR-6
 • فضا : 30 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • محل میزبانی : ایران
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 3 عدد
369,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-IR-7
 • فضا : 50 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • محل میزبانی : ایران
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 4 عدد
470,000تومان ماهانه
سفارش دهید
WP-IR-8
 • فضا : 100 گیگابایت
 • نوع هارد : NVME
 • محل میزبانی : ایران
 • گواهینامه SSL : رایگان
 • DNS اختصاصی : دارد
 • ادان دامنه : 5 عدد
700,000تومان ماهانه
سفارش دهید