هاست وردپرس سی پنل از ایران و آلمان با بهترین کیفیت و سرعت بی نظیر 🚀

WP-DE-1
 • 2 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 1 عدد ادان دامنه
WP-DE-2
 • 5 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 1 عدد ادان دامنه
WP-DE-3
 • 10 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 2 عدد ادان دامنه
WP-DE-4
 • 15 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 3 عدد ادان دامنه
WP-DE-5
 • 20 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 3 عدد ادان دامنه
WP-DE-6
 • 30 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 3 عدد ادان دامنه
WP-DE-7
 • 50 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 4 عدد ادان دامنه
WP-DE-8
 • 100 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • HETZNER دیتاسنتر
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 5 عدد ادان دامنه
WP-IR-1
 • 2 گیگابایت فضا
 • SSD نوع هارد
 • ایران محل میزبانی
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 1 عدد ادان دامنه
WP-IR-2
 • 5 گیگابایت فضا
 • SSD نوع هارد
 • ‌ ایران محل میزبانی
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 1 عدد ادان دامنه
WP-IR-3
 • 10 گیگابایت فضا
 • SSD نوع هارد
 • ایران محل میزبانی
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 2 عدد ادان دامنه
WP-IR-4
 • 15 گیگابایت فضا
 • SSD نوع هارد
 • ایران محل میزبانی
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 3 عدد ادان دامنه
WP-IR-5
 • 20 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • ایران محل میزبانی
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 3 عدد ادان دامنه
WP-IR-6
 • 30 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • ایران محل میزبانی
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 3 عدد ادان دامنه
WP-IR-7
 • 50 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • ایران محل میزبانی
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 4 عدد ادان دامنه
WP-IR-8
 • 100 گیگابایت فضا
 • NVME نوع هارد
 • ایران محل میزبانی
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 5 عدد ادان دامنه