نمایندگی هاست وردپرس

WP-RESELLER-1
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 3 عدد تعداد اکانت
 • هفتگی بکاپ گیری
 • یکماه تا یکسال قابلیت خرید
WP-RESELLER-2
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 5 عدد تعداد اکانت
 • هفتگی بکاپ گیری
 • یکماه تا یکسال قابلیت خرید
WP-RESELLER-3
 • 75 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 10 عدد تعداد اکانت
 • هفتگی بکاپ گیری
 • یکماه تا یکسال قابلیت خرید
WP-RESELLER-4
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 15 عدد تعداد اکانت
 • هفتگی بکاپ گیری
 • یکماه تا یکسال قابلیت خرید