چنانچه نیاز به لایسنس نو داشتید میتوانید از صفحه لایسنس اشتراکی دیدن فرمایید.

در این لایسنس ها تغییر ایپی با هزینه انجام میشود.

لایسنس ارزان سی پنل اختصاصی 1 موجود است
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • 30 دقیقه زمان فعال سازی
 • ندارد. نصب رایگان
 • با هزینه تغییر ایپی
98,600تومان
ماهانه
هزینه صدور 294,600 (یکبار پرداخت)
سفارش دهید
لایسنس ارزان سی پنل مجازی 4 موجود است
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • 30 دقیقه زمان فعال سازی
 • ندارد نصب رایگان
 • با هزینه تغییر ایپی
لایسنس ارزان کلاود لینوکس 4 موجود است
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • 30 دقیقه زمان فعال سازی
 • ندارد نصب رایگان
 • با هزینه تغییر ای پی
لایسنس ارزان لایت اسپید 3 موجود است
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • 30 دقیقه زمان فعال سازی
 • ندارد نصب رایگان
 • با هزینه تغییر ایپی
لایسنس ارزان virtualizor 2 موجود است
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • 30 دقیقه زمان فعال سازی
 • دارد نصب رایگان
 • با هزینه تغییر ایپی