هاست بکاپ

BACKUP-1
 • 50 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • sata نوع هارد
 • برعهده مشتری بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
BACKUP-2
 • 100 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • sata نوع هارد
 • برعهده مشتری بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
BACKUP-3
 • 500 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • sata نوع هارد
 • برعهده مشتری بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
BACKUP-4
 • 1 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • sata نوع هارد
 • برعهده مشتری بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی