هاست سی پنل ایران

IR-CP-1

پشتیبانی 24 ساعته

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد ادان دامنه
 • ‌NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
IR-CP-2

پشتیبانی 24 ساعته

 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد ادان دامنه
 • ‌NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
IR-CP-3

پشتیبانی 24 ساعته

 • ۳ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد ادان دامنه
 • ‌NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
IR-CP-4

پشتیبانی 24 ساعته

 • ۵ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد ادان دامنه
 • ‌NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
IR-CP-5

پشتیبانی 24 ساعته

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد ادان دامنه
 • ‌NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
IR-CP-6

پشتیبانی 24 ساعته

 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد ادان دامنه
 • ‌NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
IR-CP-7

پشتیبانی 24 ساعته

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد ادان دامنه
 • ‌NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
IR-CP-8

پشتیبانی 24 ساعته

 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد ادان دامنه
 • ‌NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور