سرور ابری اختصاصی

پلن CCX13
 • 2 هسته اختصاصی AMD CPU
 • 80 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 8 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن CCX23
 • 4 هسته اختصاصی AMD CPU
 • 160 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 16 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن CCX33
 • 8 هسته اختصاصی AMD CPU
 • 240 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 32 گیگابایت Ram
 • 30 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن CCX43
 • 16 هسته اختصاصی AMD CPU
 • 360 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 64 گیگابایت Ram
 • 40 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن CCX53
 • 32 هسته اختصاصی AMD CPU
 • 600 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 128 گیگابایت Ram
 • 50 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن CCX63
 • 48 هسته اختصاصی AMD CPU
 • 960 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 192 گیگابایت Ram
 • 60 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل