ایجاد حساب کاربری

ایجاد حساب کاربری

با ایجاد حساب کاربری میتوانید از تمامی سرویس ها و خدمات سابین سرور استفاده کنید.

جهت استفاده از سرویس ها و خدمات و دریافت پشتیبانی فنی، داشتن حساب کاربری الزامی می باشد.

برای دریافت اطلاعیه های مربوط به سرویس ها و پشتیبانی لطفا از ایمیل معتبر و فعال استفاده کنید.

جهت افزایش امنیت حساب کاربری خود، از پسورد های ایمن ( ترکیب حروف و اعداد و کاراکترها ) استفاده کنید.

bg