سرور مجازی SATA آلمان

SATA-GERMANY-1 0 موجود است

سیستم عامل انتخابی کاربر

 • 1 گیگابایت DDR4 رم
 • یک هسته پردازنده
 • 60GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
SATA-GERMANY-2 0 موجود است

سیستم عامل انتخابی کاربر

 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • دو هسته پردازنده
 • 100GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
SATA-GERMANY-3 0 موجود است

سیستم عامل انتخابی کاربر

 • 3 گیگابایت DDR4 رم
 • دو هسته پردازنده
 • 120GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
SATA-GERMANY-4 0 موجود است

سیستم عامل انتخابی کاربر

 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • سه هسته پردازنده
 • 180GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر