کمکی که از دستمون بر میاد تخفیف 50 درصدی برای خرید یک و سه ماهه هاست سی پنل ایران هست . کد تخفیف : irani-azad خرید هاست سی پنل ایران

هاست لاراول ( سی پنل )

Laravel1 3 موجود است
 • 2 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مجازی / فیزیکی مقدار رم
 • یک هسته 100 درصدی مقدار Cpu
 • صفر عدد تعداد ادان دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
Laravel2
 • 3 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مجازی / فیزیکی مقدار رم
 • یک هسته 100 درصدی مقدار Cpu
 • یک عدد تعداد ادان دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
Laravel3
 • 5 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مجازی / فیزیکی مقدار رم
 • یک هسته 100 درصدی مقدار Cpu
 • یک عدد تعداد ادان دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
Laravel4
 • 10 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مجازی / فیزیکی مقدار رم
 • یک هسته 100 درصدی مقدار Cpu
 • سه عدد تعداد ادان دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری