با کنترل پنل سی پنل از دیتاسنتر هتزنر آلمان

Reseller-gr-1
 • 80 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • Hetzer دیتاسنتر
 • SATA نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-gr-2
 • 150 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • Hetzer دیتاسنتر
 • SATA نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-gr-3
 • 250 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • Hetzer دیتاسنتر
 • SATA نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-gr-4
 • 500 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • Hetzer دیتاسنتر
 • SATA نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-gr-5
 • 1 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • Hetzer دیتاسنتر
 • SATA نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-gr-6
 • 1.5 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • Hetzer دیتاسنتر
 • SATA نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-gr-7
 • 2 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • Hetzer دیتاسنتر
 • SATA نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-gr-8
 • 4 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • Hetzer دیتاسنتر
 • SATA نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان