دارای هاردهای SSD - وبسرور بی نظیر لایت اسپید - پورت 10 گیگابیت

IR-DIR-1 11 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 250 مگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • Nvme هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-2 12 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 500 مگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • Nvme هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-3 18 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 1 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • Nvme هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-4 16 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 2 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • Nvme هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-5 24 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 3 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • Nvme هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-6 9 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 4 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • Nvme هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-7 12 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 5 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • Nvme هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-8 10 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 6 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • Nvme هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر