هاست سی پنل Nvme آلمان

NVMEGR-CP-1

250مگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • هارد Nvme
 • وب سرور لایت اسپید
 • ادان دامنه ندارد
 • دیتاسنتر Hetzner
NVMEGR-CP-2

500 مگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • هارد Nvme
 • وب سرور لایت اسپید
 • ادان دامنه ندارد
 • دیتاسنتر Hetzner
NVMEGR-CP-3

1 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • هارد Nvme
 • وب سرور لایت اسپید
 • ادان دامنه یک عدد
 • دیتاسنتر Hetzner
NVMEGR-CP-4

2 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • هارد Nvme
 • وب سرور لایت اسپید
 • ادان دامنه یک عدد
 • دیتاسنتر Hetzner
NVMEGR-CP-5

3 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • هارد Nvme
 • وب سرور لایت اسپید
 • ادان دامنه یک عدد
 • دیتاسنتر Hetzner
NVMEGR-CP-6

4 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • هارد Nvme
 • وب سرور لایت اسپید
 • ادان دامنه دو عدد
 • دیتاسنتر Hetzner
NVMEGR-CP-7

5 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • هارد Nvme
 • وب سرور لایت اسپید
 • ادان دامنه سه عدد
 • دیتاسنتر Hetzner
NVMEGR-CP-8

6 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • هارد Nvme
 • وب سرور لایت اسپید
 • ادان دامنه پنج عدد
 • دیتاسنتر Hetzner