هاست سی پنل Nvme آلمان

NVMEGR-CP-1

250مگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • ندارد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-2

500 مگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • ندارد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-3

1 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • یک عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-4

2 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • یک عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-5

3 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • یک عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-6

4 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • دو عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-7

5 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • سه عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-8

6 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند

 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • پنج عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر