سیستم لایسنس اشتراکی

سی پنل ( اختصاصی ) 1 عدد از این پلن قابل خرید است
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
سی پنل ( مجازی)
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس ویرچوالیزور 2 عدد از این پلن قابل خرید است
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس لایت اسپید 2 عدد از این پلن قابل خرید است
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس کلودلینوکس 1 عدد از این پلن قابل خرید است
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس CXS 3 عدد از این پلن قابل خرید است
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس CPENGINX
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس دایرکت ادمین
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس WHM Reseller
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس اشتراکی جت بکاپ
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس imunify
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان