نمایندگی هاست دانلود دایرکت ادمین

RESELLER-DL-1
 • فضا 80 گیگابایت
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • SSL رایگان دارد
RESELLER-DL-2
 • فضا 150 گیگابایت
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • SSL رایگان دارد
RESELLER-DL-3
 • فضا 250 گیگابایت
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • SSL رایگان دارد
RESELLER-DL-4
 • فضا 500 گیگابایت
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • SSL رایگان دارد
RESELLER-DL-5
 • فضا 1 ترابایت
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • SSL رایگان دارد
RESELLER-DL-6
 • فضا 1.5 ترابایت
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • SSL رایگان دارد
RESELLER-DL-7
 • فضا 2 ترابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • SSL رایگان دارد
RESELLER-DL-8
 • فضا 4 ترابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • SSL رایگان دارد
RESELLER-DL-20

فضا 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر ovh فرانسه