نمایندگی هاست سی پنل ایران

پایداری بالا ، سرعت بیشتر ، دسترسی سریع در نمایندگی هاست سی پنل ایران

RESELLER-IR-1
 • فضا 5 گیگ
 • تعداد اکانت 5 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد SSD PRO
 • دوره خرید یک ماه الی یک سال
RESELLER-IR-2
 • فضا 10 گیگ
 • تعداد اکانت 10 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد SSD PRO
 • دوره خرید یک ماه الی یک سال
RESELLER-IR-3
 • فضا 15 گیگ
 • تعداد اکانت 15 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد SSD PRO
 • دوره خرید یک ماه الی یک سال
RESELLER-IR-4
 • فضا 20 گیگ
 • تعداد اکانت 25 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد SSD PRO
 • دوره خرید یک ماه الی یک سال
RESELLER-IR-5
 • فضا 40گیگ
 • تعداد اکانت 35 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد SSD PRO
 • دوره خرید یک ماه الی یک سال
RESELLER-IR-6
 • فضا 60 گیگ
 • تعداد اکانت 50 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد SSD PRO
 • دوره خرید یک ماه الی یک سال
RESELLER-IR--7
 • فضا 80 گیگ
 • تعداد اکانت 60 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد SSD PRO
 • دوره خرید یک ماه الی یک سال
RESELLER-IR-8
 • فضا 100 گیگ
 • تعداد اکانت 70 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد SSD PRO
 • دوره خرید یک ماه الی یک سال