وبسرور انجین ایکس اینبار سایت شما را رقیب دیگران خواهد کرد.

Gr-Da-1 10 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 250 مگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • Nvme هارد
 • Hetzner دیتاسنتر
Gr-Da-2 9 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 500 مگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • Nvme هارد
 • Hetzner دیتاسنتر
Gr-Da-3 10 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 1 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • Nvme هارد
 • Hetzner دیتاسنتر
Gr-Da-4 10 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 2 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • Nvme هارد
 • Hetzner دیتاسنتر
Gr-Da-5 10 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 3 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • Nvme هارد
 • Hetzner دیتاسنتر
Gr-Da-6 10 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 4 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • Nvme هارد
 • Hetzner دیتاسنتر
Gr-Da-7 10 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 5 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • Nvme هارد
 • Hetzner دیتاسنتر
Gr-Da-8 10 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 6 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • Nvme هارد
 • Hetzner دیتاسنتر