ویژه ترین پلن ها برای ویژه ترین افراد و ویژه ترین وب سایت های وردپرسی در سابین سرور

wp-cp-1
7 موجود است

فضا 2 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 1 عدد

wp-cp-2
8 موجود است

فضا 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 1 عدد

wp-cp-3
1 موجود است

فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 2 عدد

wp-cp-4
2 موجود است

فضا 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 3 عدد