ویژه ترین پلن ها برای ویژه ترین افراد و ویژه ترین وب سایت های وردپرسی در سابین سرور

wp-cp-1 5 عدد از این پلن قابل خرید است

فضا 2 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 1 عدد

wp-cp-2 6 عدد از این پلن قابل خرید است

فضا 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 1 عدد

wp-cp-3 1 عدد از این پلن قابل خرید است

فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 2 عدد

wp-cp-4 2 عدد از این پلن قابل خرید است

فضا 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 3 عدد