ویژه ترین پلن ها برای ویژه ترین افراد و ویژه ترین وب سایت های وردپرسی در سابین سرور

WP-CP-1
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME نوع هارد
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 1 عدد ادان دامنه
WP-CP-2
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME نوع هارد
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 1 عدد ادان دامنه
WP-CP-3
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME نوع هارد
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 2 عدد ادان دامنه
WP-CP-4
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME نوع هارد
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد DNS اختصاصی
 • 3 عدد ادان دامنه