سرور مجازی های روزانه از صفر و یک و هتزنر

روزانه نقره ای - آلمان 0 موجود است
 • 25 گیگ NVME فضای دیسک
 • 2 گیگ حافظه (رم)
 • 1 هسته پردازنده
 • SSD NVME نوع هارد
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه نقره ای - ایران 0 موجود است
 • 25 گیگ NVME فضای دیسک
 • 60 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگ حافظه (رم)
 • 2 هسته پردازنده
 • SSD نوع هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه پلاتین - آلمان 0 موجود است
 • 50 گیگ NVME فضای دیسک
 • 4 گیگ حافظه (رم)
 • 2 هسته پردازنده
 • SSD NVME نوع هارد
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه پلاتین - ایران 0 موجود است
 • 50 گیگ NVME فضای دیسک
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • 4 گیگ حافظه (رم)
 • 2 هسته پردازنده
 • SSD نوع هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه طلایی - آلمان 0 موجود است
 • 70 گیگ NVME فضای دیسک
 • 6 گیگ حافظه (رم)
 • 3 هسته پردازنده
 • SSD NVME نوع هارد
 • آنی تحویل
روزانه طلایی - ایران 0 موجود است
 • 70 گیگ NVME فضای دیسک
 • 180 گیگابایت پهنای باند
 • 6 گیگ حافظه (رم)
 • 3 هسته پردازنده
 • SSD نوع هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه الماس - آلمان 0 موجود است
 • 100 گیگ NVME فضای دیسک
 • 10 گیگ حافظه (رم)
 • 4 هسته پردازنده
 • SSD NVME نوع هارد
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه الماس - ایران 0 موجود است
 • 100 گیگ NVME فضای دیسک
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 10 گیگ حافظه (رم)
 • 4 هسته پردازنده
 • SSD نوع هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • آنی تحویل