سرور مجازی NVME آلمان

NVME-GERMANY-1 0 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • 20 گیگابایت Nvme فضا
 • 1 گیگابایت DDR4 رم
 • یک هسته پردازنده
NVME-GERMANY-2 0 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • 35 گیگابایت Nvme فضا
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • دو هسته پردازنده
NVME-GERMANY-3 0 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • 45 گیگابایت Nvme فضا
 • 3 گیگابایت DDR4 رم
 • دو هسته پردازنده
NVME-GERMANY-4 0 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • 55 گیگابایت فضا
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • سه هسته پردازنده
NVME-GERMANY-5 0 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • 65 گیگابایت فضا
 • 5 گیگابایت DDR4 رم
 • چهار هسته پردازنده
NVME-GERMANY-7 0 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • 90 گیگابایت فضا
 • 7 گیگابایت DDR4 رم
 • چهار هسته پردازنده
NVME-GERMANY-8 0 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • 100 گیگابایت فضا
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 6 هسته پردازنده