نمایندگی هاست سی پنل ایران

پایداری بالا ، سرعت بیشتر ، دسترسی سریع در نمایندگی هاست سی پنل ایران

RESELLER-IR-1
 • 5 گیگ فضا
 • 5 عدد تعداد اکانت
 • آنی تحویل
 • SSD PRO نوع هارد
 • یک ماه الی یک سال دوره خرید
RESELLER-IR-2
 • 10 گیگ فضا
 • 10 عدد تعداد اکانت
 • آنی تحویل
 • SSD PRO نوع هارد
 • یک ماه الی یک سال دوره خرید
RESELLER-IR-3
 • 15 گیگ فضا
 • 15 عدد تعداد اکانت
 • آنی تحویل
 • SSD PRO نوع هارد
 • یک ماه الی یک سال دوره خرید
RESELLER-IR-4
 • 20 گیگ فضا
 • 25 عدد تعداد اکانت
 • آنی تحویل
 • SSD PRO نوع هارد
 • یک ماه الی یک سال دوره خرید
RESELLER-IR-5
 • 40گیگ فضا
 • 35 عدد تعداد اکانت
 • آنی تحویل
 • SSD PRO نوع هارد
 • یک ماه الی یک سال دوره خرید
RESELLER-IR-6
 • 60 گیگ فضا
 • 50 عدد تعداد اکانت
 • آنی تحویل
 • SSD PRO نوع هارد
 • یک ماه الی یک سال دوره خرید
RESELLER-IR--7
 • 80 گیگ فضا
 • 60 عدد تعداد اکانت
 • آنی تحویل
 • SSD PRO نوع هارد
 • یک ماه الی یک سال دوره خرید
RESELLER-IR-8
 • 100 گیگ فضا
 • 70 عدد تعداد اکانت
 • آنی تحویل
 • SSD PRO نوع هارد
 • یک ماه الی یک سال دوره خرید