هاست سی پنل ایران

IR-CP-1

سی پنل کنترل پنل

 • 250 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
IR-CP-2

نامحدود پهنای باند
سی پنل کنترل پنل

 • 500 مگابایت فضای هاست
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
IR-CP-3
 • 1 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
IR-CP-4
 • 2 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
IR-CP-5
 • 3 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
IR-CP-6
 • 4 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
IR-CP-7
 • 5 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر
IR-CP-8
 • 6 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک دیتاسنتر