هاست سی پنل Nvme آلمان

NVMEGR-CP-1
 • 250مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • ندارد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-2
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • ندارد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-3
 • 1 گیگابایت فضای هاست
 • پهنای باند نامحدود
 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • یک عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-4
 • 2 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • یک عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-5
 • 3 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • یک عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-6
 • 4 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • دو عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-7
 • 5 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • سه عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر
NVMEGR-CP-8
 • 6 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • Nvme هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • پنج عدد ادان دامنه
 • Hetzner دیتاسنتر