دارای هاردهای SSD - وبسرور بی نظیر لایت اسپید - پورت 10 گیگابیت

IR-DIR-1
 • 250 مگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-2
 • 500 مگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-3
 • 1 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-4
 • 2 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-5
 • 3 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-6
 • 4 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-7
 • 5 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر
IR-DIR-8
 • 6 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD PRO هارد
 • صفر و یک ایران دیتاسنتر