هاست بکاپ فرانسه ( دایرکت ادمین )

BACKUP-FA-1 0 موجود است

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند محدود

BACKUP-FA-2

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

BACKUP-FA-3 0 موجود است

فضا 300 گیگ
پهنای باند نامحدود

BACKUP-FA-4 0 موجود است

فضا 500 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

BACKUP-FA-5 0 موجود است

فضا 700 گیگابایت
پهنای باندنامحدود

BACKUP-FA-6 0 موجود است

فضا یک ترابایت
پهنای باند نامحدود

BACKUP-FA-7 0 موجود است

فضا دو ترابایت
پهنای باندنامحدود

BACKUP-FA-8 0 موجود است

فضا سه ترابایت
پهنای باند نامحدود