با کنترل پنل دایرکت ادمین از OVH فرانسه

RESELLER-DL-1
 • 80 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
RESELLER-DL-2
 • 150 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
RESELLER-DL-3
 • 250 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
RESELLER-DL-4
 • 500 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
RESELLER-DL-5
 • 1 ترابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
RESELLER-DL-6
 • 1.5 ترابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
RESELLER-DL-7
 • 2 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
RESELLER-DL-8
 • 4 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان