کمکی که از دستمون بر میاد تخفیف 50 درصدی برای خرید یک و سه ماهه هاست سی پنل ایران هست . کد تخفیف : irani-azad خرید هاست سی پنل ایران

با کنترل پنل سی پنل از دیتاسنتر صفر و یک

Reseller-ir-1
 • 80 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • SAS نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Rseller-ir-2
 • 150 گیگابایت فضا
 • 310 گیگابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • SAS نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-ir-3
 • 250 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • SAS نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-ir-4
 • 500 گیگابایت فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • SAS نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-ir-5
 • 1 ترابایت فضا
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • SAS نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-ir-6
 • 1.5 ترابایت فضا
 • 3 ترابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • SAS نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-ir-7
 • 2 ترابایت فضا
 • 4 ترابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • SAS نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان
Reseller-ir-8
 • 4 ترابایت فضا
 • 8 ترابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • صفر و یک دیتاسنتر
 • SAS نوع هارد
 • 7.4 دسترسی به php
 • به هیچ عنوان ندارد بکاپ گیری
 • درصورت تایید دارد SSL رایگان