هاست لاراول ( سی پنل )

Laravel1 2 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 2 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مجازی / فیزیکی مقدار رم
 • یک هسته 100 درصدی مقدار Cpu
 • صفر عدد تعداد ادان دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
Laravel2 4 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 3 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مجازی / فیزیکی مقدار رم
 • یک هسته 100 درصدی مقدار Cpu
 • یک عدد تعداد ادان دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
Laravel3 5 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 5 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مجازی / فیزیکی مقدار رم
 • یک هسته 100 درصدی مقدار Cpu
 • یک عدد تعداد ادان دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
Laravel4 5 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 10 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مجازی / فیزیکی مقدار رم
 • یک هسته 100 درصدی مقدار Cpu
 • سه عدد تعداد ادان دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری