نمایندگی هاست مخصوص وردپرس

WP-RESELLER-1
1 موجود است
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 3 عدد
 • بکاپ گیری هفتگی
 • قابلیت خرید یکماه تا یکسال
WP-RESELLER-2
1 موجود است
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 5 عدد
 • بکاپ گیری هفتگی
 • قابلیت خرید یکماه تا یکسال
WP-RESELLER-3
2 موجود است
 • فضا 75 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 10 عدد
 • بکاپ گیری هفتگی
 • قابلیت خرید یکماه تا یکسال
WP-RESELLER-4
1 موجود است
 • فضا 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 15 عدد
 • بکاپ گیری هفتگی
 • قابلیت خرید یکماه تا یکسال