هاست بکاپ فرانسه ( دایرکت ادمین )

BACKUP-FA-1

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند محدود

BACKUP-FA-2

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

BACKUP-FA-3

فضا 300 گیگ
پهنای باند نامحدود

BACKUP-FA-4

فضا 500 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

BACKUP-FA-5

فضا 700 گیگابایت
پهنای باندنامحدود

BACKUP-FA-6

فضا یک ترابایت
پهنای باند نامحدود

BACKUP-FA-7

فضا دو ترابایت
پهنای باندنامحدود

BACKUP-FA-8

فضا سه ترابایت
پهنای باند نامحدود