هاست سی پنل ایران

IR-CP-1

250 مگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند
سی پنل کنترل پنل

 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD PRO
 • دیتاسنتر برج میلاد
IR-CP-2

500 مگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند
سی پنل کنترل پنل

 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD PRO
 • دیتاسنتر برج میلاد
IR-CP-3
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD PRO
 • دیتاسنتر برج میلاد
IR-CP-4
 • فضای هاست 2 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD PRO
 • دیتاسنتر برج میلاد
IR-CP-5
 • فضای هاست 3 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD PRO
 • دیتاسنتر برج میلاد
IR-CP-6
 • فضای هاست 4 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD PRO
 • دیتاسنتر برج میلاد
IR-CP-7
 • فضای هاست 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD PRO
 • دیتاسنتر برج میلاد
IR-CP-8
 • فضای هاست 6 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD PRO
 • دیتاسنتر برج میلاد