سرور مجازی های روزانه و هفتگی سابین سرور - از ایران و آلمان هم اکنون مختص شما

در سرور مجازی روزانه و سرور مجازی هفتگی که سابین سرور ارائه میکند ، سعی شده است از سخت افزارهای قدرتمند در ۴ لوکیشن دنیا استفاده شود. برای ارائه سرور مجازی روزانه از سرورهای مارکتی استفاده نمیکنیم و سخت افزار قدرتمندی که شما لایقش هستید را انتخاب کرده ایم.

روزانه نقره ای - آلمان
 • 25 گیگ NVME فضای دیسک
 • 2 گیگ حافظه (رم)
 • 1 هسته پردازنده
 • SSD NVME نوع هارد
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه نقره ای - ایران
 • 25 گیگ NVME فضای دیسک
 • 2 گیگ حافظه (رم)
 • 1 هسته پردازنده
 • SSD PRO نوع هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه پلاتین - آلمان
 • 50 گیگ NVME فضای دیسک
 • 4 گیگ حافظه (رم)
 • 2 هسته پردازنده
 • SSD NVME نوع هارد
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه پلاتین - ایران
 • 50 گیگ NVME فضای دیسک
 • 4 گیگ حافظه (رم)
 • 2 هسته پردازنده
 • SSD PRO نوع هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه طلایی - آلمان
 • 70 گیگ NVME فضای دیسک
 • 6 گیگ حافظه (رم)
 • 3 هسته پردازنده
 • SSD NVME نوع هارد
 • آنی تحویل
روزانه طلایی - ایران
 • 70 گیگ NVME فضای دیسک
 • 6 گیگ حافظه (رم)
 • 3 هسته پردازنده
 • SSD PRO نوع هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه الماس - آلمان
 • 100 گیگ NVME فضای دیسک
 • 10 گیگ حافظه (رم)
 • 4 هسته پردازنده
 • SSD NVME نوع هارد
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آنی تحویل
روزانه الماس - ایران
 • 100 گیگ NVME فضای دیسک
 • 10 گیگ حافظه (رم)
 • 4 هسته پردازنده
 • SSD PRO نوع هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
 • آنی تحویل