سرور مجازی NVME آلمان

NVME-GERMANY-1
10 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • فضا 20 گیگابایت Nvme
 • رم 1 گیگابایت DDR4
 • پردازنده یک هسته
NVME-GERMANY-2
14 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • فضا 35 گیگابایت Nvme
 • رم 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده دو هسته
NVME-GERMANY-3
15 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • فضا 45 گیگابایت Nvme
 • رم 3 گیگابایت DDR4
 • پردازنده دو هسته
NVME-GERMANY-4
10 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • فضا 55 گیگابایت
 • رم 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده سه هسته
NVME-GERMANY-5
8 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • فضا 65 گیگابایت
 • رم 5 گیگابایت DDR4
 • پردازنده چهار هسته
NVME-GERMANY-6
14 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • فضا 80 گیگابایت
 • رم 6 گیگابایت DDR4
 • پردازنده چهار هسته
NVME-GERMANY-7
25 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • فضا 90 گیگابایت
 • رم 7 گیگابایت DDR4
 • پردازنده چهار هسته
NVME-GERMANY-8
60 موجود است

پهنای باند نامحدود

 • فضا 100 گیگابایت
 • رم 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 6 هسته