بهره مندی از هارد های SSD PRO برای سرعت بیشتر سایت های شما

IR01-1
1 موجود است
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پردازنده 1 هسته 2.60GHz
 • رم 512 مگابایت
 • نوع هارد SSD
 • بکاپ گیری ندارد
IR01-2
1 موجود است
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود 1 به 4
 • پردازنده 1 هسته 2.60GHz
 • رم 1 گیگابایت
 • نوع هارد SSD
 • بکاپ گیری ندارد
IR01-3
 • فضا 40 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود 1 به 4
 • پردازنده 1 هسته 2.60GHz
 • رم 2 گیگابایت
 • نوع هارد SSD
 • بکاپ گیری ندارد
IR01-4
1 موجود است
 • فضا 60 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود 1 به 4
 • پردازنده 2 هسته 2.60GHz
 • رم 3 گیگابایت
 • نوع هارد SSD
 • بکاپ گیری ندارد
IR01-5
2 موجود است
 • فضا 80 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود 1 به 4
 • پردازنده 2 هسته 2.60GHz
 • رم 4 گیگابایت
 • نوع هارد SSD
 • بکاپ گیری ندارد
IR01-6
1 موجود است
 • فضا 90 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود 1 به 4
 • پردازنده 3 هسته 2.60GHz
 • رم 4 گیگابایت
 • نوع هارد SSD
 • بکاپ گیری ندارد
IR01-7
1 موجود است
 • فضا 100گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود 1 به 4
 • پردازنده 4 هسته 2.60GHz
 • رم 6 گیگابایت
 • نوع هارد SSD
 • بکاپ گیری ندارد
IR01-8
1 موجود است
 • فضا 120 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود 1 به 4
 • پردازنده 4 هسته 2.60GHz
 • رم 8 گیگابایت
 • نوع هارد SSD
 • بکاپ گیری ندارد