بهره مندی از هارد های SSD PRO برای سرعت بیشتر سایت های شما

IR01-1
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 هسته 2.60GHz پردازنده
 • 512 مگابایت رم
 • SSD نوع هارد
 • ندارد بکاپ گیری
IR01-2
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود 1 به 4 پهنای باند
 • 1 هسته 2.60GHz پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • SSD نوع هارد
 • ندارد بکاپ گیری
IR01-3
 • 40 گیگابایت فضا
 • نامحدود 1 به 4 پهنای باند
 • 1 هسته 2.60GHz پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • SSD نوع هارد
 • ندارد بکاپ گیری
IR01-4 1 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 60 گیگابایت فضا
 • نامحدود 1 به 4 پهنای باند
 • 2 هسته 2.60GHz پردازنده
 • 3 گیگابایت رم
 • SSD نوع هارد
 • ندارد بکاپ گیری
IR01-5 2 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 80 گیگابایت فضا
 • نامحدود 1 به 4 پهنای باند
 • 2 هسته 2.60GHz پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • SSD نوع هارد
 • ندارد بکاپ گیری
IR01-6 1 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 90 گیگابایت فضا
 • نامحدود 1 به 4 پهنای باند
 • 3 هسته 2.60GHz پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • SSD نوع هارد
 • ندارد بکاپ گیری
IR01-7 1 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 100گیگابایت فضا
 • نامحدود 1 به 4 پهنای باند
 • 4 هسته 2.60GHz پردازنده
 • 6 گیگابایت رم
 • SSD نوع هارد
 • ندارد بکاپ گیری
IR01-8 1 عدد از این پلن قابل خرید است
 • 120 گیگابایت فضا
 • نامحدود 1 به 4 پهنای باند
 • 4 هسته 2.60GHz پردازنده
 • 8 گیگابایت رم
 • SSD نوع هارد
 • ندارد بکاپ گیری